เสน่หารีสอร์ท

รีสอร์ทใกล้หาดปากเมง ร่มรื่น สะดวกสบาย ใกล้ของกิน

เสน่หา รีสอร์ท

1

ห้อง Standard

ราคาห้องละ 600 บาท

2

ห้อง Family

ราคาห้องละ 1200 บาท

3

ห้อง Family

ราคาห้องละ 2500 บาท

ห้องประชุม

ห้องประชุม จุผู้เข้าประชุม 40 ท่าน พร้อมลานโล่ง รองรับได้ 50 ท่าน 

Copyright © 2017. All rights reserved.