เปิดแหล่งเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนที่ตรัง

เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้สำเร็จ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ได้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาการ์ตูนได้หลากหลายสีสัน ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ เริ่มต้นตัวละ 10 บาท ถึง  850 บาท

Copyright © 2017. All rights reserved.