เลิกทิ้งทั้งอำเภอ

เลิกทิ้งทั้งอำเภอ

พ่อเมืองตรัง นำทีมเก็บขยะที่หาดปากเมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และประชาชน ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณริมชายหาดปากเมงเน้นย้ำแหล่งท่องเที่ยว ตามเกาะและเรือท่องเที่ยว ห้ามใช้ถุงพลาสติกโดยเด็ดขาด

(18 สิงหาคม)นายลือชัย เเจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา และกำนันตำบลไม้ฝาด พร้อมด้วยประชาชนบริเวณชายหาดปากเมง พร้อมใจกันเก็บขยะบริเวณชายปากเมง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเลอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดตรัง อยู่ในช่วงมรสุม ทำให้ขยะในทะเลถูกคลื่นซัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งจำนวนมาก บริเวณตามแนวชายหาดจะพบเศษไม้ ขวดพลาสติก แหอวน และอื่นๆ จำนวนมาก  

     นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังจากที่พะยูนน้อยมาเรียมเสียชีวิตลงนั้น ผลการผ่าพิสูจน์พบพลาสติกอยู่ในท้องพะยูนน้อยมาเรียม ซึ่งมาเรียมได้กินเข้ไปจนทำให้ไม่สามารถย่อยได้ จนทำให้เสียชีวิตในที่สุด การเสียชีวิตของพะยูนน้อยมาเรียมนั้นส่วนหนึ่งมาจากฝีมือของมนุษย์ ในการทิ้งขยะลงในทะเลโดยเฉพาะพลาสติกที่มีการย่อยสลายได้ยาก เมื่อสัตว์ทะเลไม่ใช่เฉพาะมาเรียม ที่กินเข้าไปก็เสียชีวิต เนื่องจากไม่สามารถย่อยได้ ดังนั้นทางจังหวัดตรังจึงได้มีการเอาจริงเอาจังในเรื่องของขยะเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ทุกคนต้องช่วยกัน อย่างทิ้งขยะลงไปในทะเล ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ต้องปลอดโฟม ปลอดพลาสติก และปลอดหลอดด้วย  หากนักท่องเที่ยวนำโฟม นำพลาสติกเข้ามาต้องเก็บกลับไปด้วย อีกทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องมีใช้สิ่งของที่ใส่อาหารจากธรรมชาติ ห้ามใช้โฟม หรือพลาสติกโดยเด็ดขาด ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกัน และมีจิตสำนึกไม่ใช้ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลและแหล่งท่องเที่ยว 

Copyright © 2017. All rights reserved.