อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จับมือ ททท.สำนักงานตรัง และชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง และชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง

เปิดแหล่งท่องเที่ยวพายเรือคายัคล่องป่าชายเลนกลางป่าโกงกาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติระบบนิเวศน์ผืนป่าชม “รังผึ้งขนาดยักษ์” ยล “ฝูงโลมา”โล้คลื่นตื่นตาตื่นใจ

วันที่ 29 สิงหาคม ภายในบริเวณท่าเรือปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง นายสวัน เสน่หา ประธานชมรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมหาดปากเมง พร้อมสมาชิกชมรมฯ สมาชิกกลุ่มนวัตวิถีชุมชน ร่วมกันเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหาดปากเมง ด้วยเส้นทางพายเรือคายัคภายในป่าชายเลนเลนเส้นทาง “เขาเมง-อ่าวขาม-อ่าวบุญ” มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ด้วยการนำเรือคายัคที่ได้รับสนันสนุนงบประมาณจัดซื้อเรือคายัคจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังมาให้จำนวน 17ลำ เพื่อให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์

“จากนั้นจะบริการให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาวกลับท่าเรือหาดปากเมง ระหว่างทางหากโชคดีจะเจอฝูงโลมาแหวกว่ายโล้คลื่นตื่นตาตื่นใจมากๆ นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจและมีความสุขกับทริปนี้ โดยทางชุมชนเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวสายนี้ใช้ระยะเวลาพายเรือคายัคและนั่งเรือหางยาวกลับไป-กลับประมาณ 1ชม.เศษ สำหรับค่าใช้จ่าย 1ท่าน 300บาท หากต้องการรับประทานอาหาร 500บาทต่อคน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกวันในช่วงที่น้ำขึ้น” นายสวัน กล่าว

นายสวัน กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เดิมทีทางกลุ่มโอท้อปนวัตวิถีปากเมง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดสรรงบประมาณซื้อเรือคายัคให้กับทางกลุ่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชน ซึ่งทางกลุ่มนวัตวิถีหรือกับทางชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมแกเมง จะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวป่าล่องชายเลนกลางป่าโกงกาง ภายในหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ด้วยการกำหนดเส้นทางพายเรือคายัคภายในป่าชายเลนเสนทางเขาเมง-อ่าวขาม-อ่าวบุญ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนต้นโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน

ด้านนางสาวนันทวัน กล่าวว่า ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง เข้ามาร่วมกับชมรมฯ และกลุ่มโอท็อปนวัตวิถี ที่มีความพยายามในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนอกจากจะเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งอาจะมีข้อจำกัดที่จะทำอย่างไรให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวปากเมงอีกแห่งหนึ่งที่มีส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อไปเส้นทางท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทะเลตรัง กิจกรรมนี้นอกจากจะสนุกกับการพายเรือคายัคแล้วยังมีอาหารทะเลสดๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย

“หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาพายเรือคายัคล่องคลองชมป่าโกงกางอีกทั้งหากโชคดีจะได้ชมฝูงโลมาแหวกว่ายโล้คลื่นตื่นตาและประทับใจ สามารถติดต่อผ่านชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมปากเมง โทรศัพท์ 081-6076893,081-1747399 และ 0894744423 หรือ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง ได้ตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ จังหวัดตรังเที่ยวได้ตลอดทั้งปี” นางสาวนันทวัน กล่าว

ขอขอบคุณ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง
ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมปากเมง
สำนักงานสยามรัฐ

Copyright © 2017. All rights reserved.