เปิดสำรวจเส้นทางพายคะยัค

เปิดสำรวจพายคะยัค

เชิญสำรวจเส้นทางพายคะยัคที่ปากเมง

ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง และกลุ่ม 0TOP ปากเมง เชิญชวนร่วมสำรวจเส้นทางพายเรือคายัคท่าเรือปากเมงไปอ่าวบุญคง ในวันที่ 28 ส.ค. 62 เวลา 08.30 น . เพื่อสำรวจเส้นทาง ค่าใช้จ่ายท่านละ 100 บาท 

Copyright © 2017. All rights reserved.